خانه  عضویت  دوختهای سنتی   معرفی مرکز   گالری   میراث فرهنگی   صنایع دستی   گردشگری   تماس با ما  
   
کارگروه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
--------
• برنامه ریزی به جهت کمک به ترويج هنرهاي دستي و ايجاد تحول و تنوع در طرحها وتوليدات صنايع دستي با حفظ اصالت ملي ومحلي وتوسعه موارد مصرف آن
• برنامه ریزی در جهت کمک به آموزش فني و افزايش سطح مهارت و كارايي صنعت گران صنايع دستي كشور
• ايجاد نمايشگاه در داخل يا خارج كشور و همچنين شركت در نمايشگاه هاي داخلي يا خارجي در زمينه صنايع دستي
• همكاري با سازمان هاي بين المللي صنايع دستي وقبول عضويت آنها با رعايت مقررات مربوطه
• برنامه ريزي و نظارت به منظور کمک به ترويج صنايع دستي و هنرهای سنتی و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهرسازي
• برنامه ريزي درجهت کمک به تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد
• برنامه ريزي در جهت کمک به حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط
• کمک در جهت تحقيق وپژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي
• بررسي در خصوص عضويت در سازمان‌ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهای سنتی و برنامه‌ریزی در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع
• تهيه بانک اطلاعاتی در خصوص ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي
• برنامه ريزي در جهت کمک به چگونگی حمایت های معنوی و شناساندن از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور
• برنامه ریری در جهت نحوه تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
• برنامه ريزي براي ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
• برنامه ريزي براي ايجاد مراكز مجازی اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي

بازرگانی خارجی
--------
• کمک به سازمانها و نهاد های عمومی، خصوصی و تعاونی ها در جهت حفظ و احياء و حمايت معنوی از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات
• کمک به سازمانها و نهاد های عمومی، خصوصی و تعاونی ها در جهت برنامه ريزي در راستای حمايت معنوی از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات
• استفاده از مطالعه و مقایسه موقعیت بازار صنایع دستی کشور در مقایسه با بازارهای جهانی به منظور رونق و افزایش کمیت و کیفیت صادرات این مصنوعات
• کمک و مشاوره به بخش های خصوصی و تعاونی به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات
• کمک و خدمات مشاوره ای در جهت فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان ، صنعتگران و بازرگانان صنایع دستی جهت حضور و مشارکت موثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی
• کمک و خدمات مشاوره ای به منظور جلب مشارکت بخش های خصوصی وتعاونی ها در حوزه سرمایه گذاری صنایع دستی در سطح بین المللی.
• برگزاری نمایشگاه ملی، منطقه‌ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی با محوریت بخش خصوصی و تعاونی ها در داخل و خارج از کشور
• استفاده از مطالعات و پژو هش ها از طریق تجزیه، تحلیل و ارزیابی چگونگی معرفی ، عرضه و فروش اقلام صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی
• همکاری و تعامل با دستگاه ها ، ارگان ها، سازمان ها، سایر تشکل های غیردولتی ذیربط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع دستی و عرضه آنان در بازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه ، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف
• کمک و ارایه مشاوره در انجام اقدامات لازم در حوزه بازارچه های فروش محصولات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور و زیرساخت های آن
• استفاده از پژوهش ها و مطالعات براي بازارشناسي به منظور ارتقاء صنایع دستی در بازار صنايع دستي جهت رونق و افزايش صادرات
• کمک و ارایه مشاوره در جهت تشويق صنعتگران و بازرگانان صنايع دستي به حضور مؤثر در بازارهاي جهاني
• ایجاد بانک اطلاعاتی مجازی از قوانين و مقررات موضوعه در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• ایحاد پایگاه اطلاعاتی از ضوابط و مقررات لازم براي صدور مجوز تأسيس شركت هاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و هنرهاي سنتي توسط بخش خصوصي با همكاري مراجع ذيربط
• کمک و ارایه مشاوره در جهت برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در راستای نحوه تسهيلات در امر فروش و صادرات و نحوه ارائه خدمات بازرگاني ضروري به تولید کنندگان صنایع دستی در زمينه هاي امور گمركي، بانكي، بيمه اي، حمل و نقل و موارد مشابه
توسعه و ترويج
--------
• تهيه و تدوين مقررات و دستور العمل هاي لازم در جهت توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• تهيه طرح هاي مورد نياز جهت ارتقاء كيفيت و توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• کمک در فراهم آوردن زمینه های جهت برپائي المپيادهاي تخصصي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• برنامه ريزي در بستر سازي و ايجاد ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور با توليد كنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• مشاركت در برگزاري همايش ها، سمينارهاي ملي و جشنواره هاي صنايع دستي
• کمک و حمایت های مشاوره ای به بخش های خصوصی و تعاونی در جهت نحوه حضور مؤثر در سازمان ها و مجامع بين الملل
• ایجاد مرکز مجازی اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• ایجاد پایگاه مجازی از تحقيقات و پژوهش ها در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي
• مبادلات علمي، فرهنگي و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
• برنامه ريزي براي ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
آموزش و حمايت از توليد
--------
• احصاء و گرد اوری از مقررات و دستورالعمل ها یی جهت حفظ و احياء و بهبود كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• ارایه برنامه ها و طرح هایی جهت کمک به احقاق حقوق هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی و حمایت از مالكيت هاي معنوي و فكري آنها
• شناسایي و گردآوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• تشكيل بانك اطلاعات مجازی جامع در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
• نيازسنجي آموزشي در حوزه صنايع دستي و هنرهاي سنتي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي لازم
• کمک ،همكاري و ارایه مشاوره به دستگاه ها و سازمانها به منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي صنايع دستي
• اجراي دوره هاي آموزشي صنايع دستي و هنرهاي سنتي با همکاری سازمانها و .....

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز غیردولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ملل می باشد