خانه  عضویت  دوختهای سنتی   معرفی مرکز   گالری   میراث فرهنگی   صنایع دستی   گردشگری   تماس با ما  
   
کارگروه ميراث فرهنگي و طبیعی

• کمک به سازمان و نهادهای دولتی و عمومی در جهت سياست‌گذاري و برنامه ريزي به‌منظور حفظ، مرمت،.
• کمک به ایجاد پایگاه اطلاعاتی مجازی مربوط به مردم‌نگاری، پژوهش‌های مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور.
• کمک به هر گونه پژوهش هایی در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ، احیاء ورشدآنها.
• کمک به ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی - تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط.
• کمک به اطلاع رسانی طرح هایی که در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی ،محوطه‌ها و بافتها و اماکن‌فرهنگی تاریخی ارزشمند درموارد مذکور و جلوگیری از هر گونه تخریب آنها.
• کمک به معرفی و شناساندن ارزش‌های میراث فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی به وسیله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام یافته و‌استفاده از وسایل سمعی و بصری و ارتباط جمعی.
• کمک به توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف میراث فرهنگی و تشویق محققان،هنرمندان استادکاران
• کمک به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آماده‌سازی نیروهای مردمی در زمینه‌های مربوط به میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های‌ذیربط.
• کمک به تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن.
• خدمات مشاوره ای وکمک به ایجاد و گسترش انجمن‌های میراث فرهنگی در سطح کشور.
• کمک به برقراری ارتباطات و مبادلات علمی و فرهنگی با مؤسسات و نهادهای ذیربط در سطح ملی و بین‌المللی وبرگزاری کنگره‌ها و سمینارهای دوره‌ای لازم
• اخذ و ایجاد بانک اطلاعاتی ضوابط و دستورالعمل‌هاي لازم در خصوص حفاظت، نگهداري، مرمت و احياء ميراث فرهنگي غير منقول و اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح كشور.
• کمک به سازمان و نهادهای دولتی و عمومی در جهت برنامه ريزي به منظور شناسائي آثار و بافت هاي ارزشمند فرهنگي – تاريخي و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي.
• کمک به سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی در جهت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تدوین ضوابط نحوه اداره و نگهداری موزه‌ها
• کمک به نهادهای دولتی و عمومی در جهت توسعه تعاملات با كشورهاي داراي ميراث فرهنگي مشترك

حفظ و احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
---------
• تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به ساماندهي،حفاظت،مرمت و احياء و اداره بناها،بافت ها و محوطه هاي تاريخي
• تدوين ضوابط و دستور العمل هاي لازم براي ساماندهي، حفظ، احياء، مرمت، و تعيين حريم بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي شهرها و روستاها و نظارت بر اجراي آنها
• کمک به سازمان و نهادهای دولتی و عمومی در جهت برنامه ريزي به منظور شناخت و معرفي ارزش هاي هنري- تاريخي و فرهنگي در محوطه هاي تاريخي
• احصا بانک اطلاعاتی در خصوص اجراي قوانين، مقررات و آئين نامه ها، قراردادها و كنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
• همكاري با دفتر ثبت آثار به منظور کمک به تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي در فهرست آثار ملي و جهاني
• برنامه ريزي به منظور کمک به حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در امر حفظ و احياء و مديريت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزبور
• کمک وهمكاري با مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي ذيربط در زمينه انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي در امور حفظ و احياء و مديريت محوطه ها، بافت ها و بناهاي تاريخي
• کمک وهمكاري با واحدهاي ذيربط به منظور هويت بخشي به سيماي شهرها و روستاهاي كشور
• برنامه ريزي براي شناسايي و معرفي ارزشهاي معماري و شهرسازي بافتهاي تاريخي كشور در راستاي حفظ و ارتقاء هويت فرهنگي- تاريخي آنها

ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي
-------
• کمک به شناسائي آثار فرهنگي و تاريخي و طبیعی داراي ارزش و قابليت ثبت در فهرست جهاني و پيشنهاد به معاونت ميراث فرهنگي جهت ثبت آنها
• تهيه بانک اطلاعاتی ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي- فرهنگي، بافت هاي تاريخي، میراث طبیعی و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و تشریع آن به عموم مردم
• کمک و همكاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت آثار طبیعی و میراث معنوی کشور در فهرست آثار ملي و جهاني
• کمک و پيشنهاد و اجراي اقدامات حفاظتي و احيايي با كشورهاي ديگر در زمينه مواريث معنوي و طبيعي مشترك

موزه ها
--------
• کمک و ارایه مشاوره مبنی بر نحوه بهره¬گيري از آثار فرهنگي، تاريخي و هنري منقول موجود در موزه¬ها و ساير اماكن جهت برنامه¬ريزي نمايشگاه هاي داخلي، خارجي و نمايشگاه هاي سيار بر اساس ضوابط و ایین نامه های مصوب
• کمک به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به‌منظورارتقاء كيفي فرهنگ موزه داري در كشور
• کمک به برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظوربرقراري ارتباط با ايكوم و ايكوموس و . . . به منظور تبادل اطلاعات علمی و تخصصی و بهره‌گیری از نتایج تحقیقات.
• کمک به اجرای امور فني موزه ها و باغ موزه ها، سايت موزه¬هاي تاريخي و اكو موزه¬هاي طبيعي
• ایجاد پایگاه اطلاع رسانی ضوابط در خصوص شناخت، طراحي و اجراي باغ موزه¬ها،سايت موزه¬ها،اكو موزه¬ها مجموعه داران و. . .
• کمک و ارایه مشاوره به بخشهای خصوصی و عمومی مبنی بر چگونگي خروج آثار فرهنگي- تاريخي و هنري كشور به منظور برگزاري نمايشگاه هاي داخل و خارج از كشور از طریق ضوابط و دستورالعمل های مصوب

پایگاه ها
-----
• کمک و همكاري در خصوص معرفي پايگاه هاي ميراث فرهنگي كشور در سطح بين المللي
• کمک به برگزاري كارگاه هاي آموزشي و همايش هاي علمي براي توسعه پايگاه ها.
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز غیردولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ملل می باشد