خانه  عضویت  دوختهای سنتی   معرفی مرکز   گالری   میراث فرهنگی   صنایع دستی   گردشگری   تماس با ما  
   
کارگروه گردشگري
---------------
* برنامه ریزی های در جهت توسعه و ترويج صنعت گردشگري داخلي و خارجي
* ایجاد پایگاه مجازی از استانداردها، ضوابط، مقررات و نظام نامه هاي ناظر بر احداث، ايجاد، اداره، توسعه و انحلال مراكز اقامتي، هتل ها، مهمانسراها، مجتمع هاي پذيرائي، آژانس هاي خدماتي و مسافرتي و ساير مراكز و مجامع مرتبط با فعاليت هاي گردشگري
* برنامه ریزی در جهت ارایه فعاليت ها براي ارتباط با ساير كشورها بالاخص كشورهاي اسلامي در منطقه و جهان و نيز سازمان هاي تخصصي گردشگري
* برنامه ريزي براي جذب گردشگران خارجي با روش های نوین و ارایه مشاوره برای صدور رواديدها در مبادي ورودي كشور، ارائه اطلاعات و خدمات رفاهي لازم در سفارت خانه ها
* برنامه ریزی در جهت کمک و خدمات مشاوره ای در راستای برقراري ارتباط و مبادلات با وزارتخانه ها، سازمان ها ، مؤسسات، نهادها و ساير تشكل ها در داخل كشور به منظور معرفي، اطلاع رساني، بسط و توسعه گردشگري داخلي
* برنامه ريزي به منظورکمک و خدمات مشاوره ای در زمينه هاي مناسب براي برگزاري تورهاي تخصصي ( ورزشي، بهداشتي، علمي و ...)
* ايجاد پايگاه ها و بانك هاي اطلاعاتي مجازی در خصوص شرايط، استانداردها و مشخصات مراكز اقامتي و پذيرائي، آژانس هاي مسافرتي و خدماتي، مبادلات ارزي، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي، موزه ها
* اتخاذ تدابير لازم براي عضويت مؤثر مرکز توسعه در مجامع بين المللي مرتبط با صنعت گردشگري
* برنامه ريزي در خصوص ايجاد پايگاه اطلاعاتی و سايت هاي مجازی مناسب و ارائه اطلاعات لازم در خصوص مراكز و جاذبه هاي تاريخي طبيعي، موزه ها، و برگزاري نمايشگاه ها و جشنواره ها

گردشگري داخلي
-------
* احصا و گرد اوری مشوق ها و دستور العمل هاي لازم به منظور تشويق و ترغيب گردشگران داخلي
* ايجاد پايگاهها و بانك هاي اطلاعاتي مجازی به منظور ارائه آگاهي هاي لازم به گردشگران داخلي در خصوص شاخص ها و استانداردهاي مراكز اقامتي، هتل ها، مهمانسراها، مجتمع هاي پذيرائي، دفاتر خدماتي مسافرتي، راهها و وسايل ارتباطي
* کمک و ارایه خدمات مشاوره ای لازم جهت اطلاع رساني در مبادي ورودي و خروجي شهرها به منظور ارتقاء آگاهي بازديدكنندگان و گردشگران
* به روز نمودن اطلاعات ، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي گردشگري

گردشگري خارجي
-------
* ارایه اطلاعات و خدمات مشاوره ای در خصوص صدور رواديد در مبادي ورودي كشور، رفع موانع، ارائه اطلاعات و خدمات رفاهي در سفارت خانه ها
* ارایه خدمات مشاوره ای در زمينه هاي براي برگزاري تورهاي تخصصي گردشگران خارجي (ورزشي، درماني، علمي، دانشجوئي و...)
* تشكيل پايگاهها و بانك هاي اطلاعاتي مجازی و آماري و ارائه آگاهي هاي لازم به گردشگران خارجي
* استفاده از مطالعات از فعاليت هاي نوين گردشگري خارجي در جهت رونق گردشگری
* استفاده از پژوهش ها و مطالعات در خصوص بازارهاي هدف، امكانات و ظرفيت بالقوه آنها
* بررسي و ارائه طرح ها و برنامه هاي لازم در خصوص سيستم هاي اجرائي تبليغات و اطلاع رساني به منظور جذب گردشگر
* ارائه محصولات فرهنگي نظير تيزر، پوستر، لوح هاي فشرده و ساير ابزار تبليغاتي و اطلاع رساني داخلي در خصوص جاذبه هاي تاريخي طبيعي، تأسيسات و مؤسسات گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور با همکاری سازمانها و بخش های عمومی و خصوصی
* ايجاد ارتباط با سايرتشکل های گردشگری خارجی به منظور تبادل اطلاعات و و نحوه شناساندن امكانات، نحوه تسهيلات و جاذبه هاي گردشگري كشور
* ايجاد ارتباط و هماهنگي هاي لازم با وزارتخانه ها، مؤسسات،نهادها و تشكل هاي داخل كشور و رسانه ها به منظور کمک به اطلاع رساني، تبليغات و معرفي بيشتر جاذبه هاي تاريخي-طبيعي، صنايع دستي، امكانات و توان گردشگري كشور
* اخذ بروشور، جزوات و راهنماها، لوح فشرده، پوستر و ساير محصولات فرهنگي با همكاري وزارت امور خارجه ، سازمان فرهنگ و ارشاد وساير واحدهاي سازمان به منظور کمک به معرفي، اطلاع رساني و تبليغات در مجامع و مراكز گردشگري خارج از كشور
* ايجاد آرشيو از منابع تصويري نمايشي تبليغاتي در حوزه گردشگري داخلي و خارجي
* ايجاد پايگاه و سايت هاي مناسب مجازی و ارائه اطلاعات لازم و خدمات مشاوره ای در خصوص مراكز و جاذبه هاي تاريخي طبيعي، موزه ها، و نيز برگزاري نمايشگاه ها و جشنواره ها

آموزش امور گردشگري
-------
* تدوين و تهیه دوره هاي آموزشي مورد نياز امور گردشگري و ساير دستگاههاي اجرايي در ارتباط با مفاد كنوانسيون هاي مربوط يونسكو و ساير سازمانهاي بين المللي مربوط
* استفاده از مطالعات تطبيقي فعاليت هاي آموزشي سازمان در زمينه فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در كشورهاي توسعه يافته به منظور بهره گيري از آنها براي آشنا نمودن اقشار مختلف كشور با موضوعات تخصصی
* اخذ نيازمنديهاي آموزشي بخش گردشگري به منظور کمک به تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي لازم

خدمات گردشگري
-------
* گردآوري آمار و اطلاعات لازم در خصوص مراكز اقامتي، هتل ها،‌ مهمانسراها، مجتمع هاي پذيرائي، بين راهي، دفاتر و مراكز مسافرتي و خدمات گردشگري
* تهيه و تدوين ضوابط و استانداردها، شاخص ها و معيارهاي كيفيت خدمات تأسيسات و مؤسسات گردشگري و بهنگام كردن آنها
* ایجاد بانک اطلاعاتی مجازی از مقررات صدور مجوز تأسيس، اداره و انحلال مؤسسات و اماكن اقامتي، دفاتر و مراكز خدماتي، مسافرتي و مشاوره گردشگري و صدور مجوز پروانه بهره برداری
* ایجاد بانک اطلاعاتی مجازی از مقررات صدور و مجوز فعاليت دفاتر خدمات مسافرتی، مديران فني و راهنمايان تورهاي گردشگري و مقررات هدايتي، حمايتي مجامع و همچنین دستورالعمل ها و رويه هاي ناظر بر قصور و تخلفات مؤسسات، سازمان ها، مديران فني و راهنمايان گردشگري در چارچوب قوانين
* ایجاد بانک اطلاعاتی مجازی از درجه بندي محل هاي اقامتي، هتل ها، مهمانسراها و ساير مجتمع هاي مشابه
طبيعت گردي
-------
* ارائه برنامه هاي اطلاع رساني به منظور تشويق و ترويج فرهنگ طبيعت دوستي و طبيعت گردي و بوم گردی
* خدمات مشاوره ای و ایجاد بانک اطلاعاتی از دستور العمل هاي تخصصي و فني مؤسسات طبيعت گردي، كانون ها و جوامع محلي و غير محلي واجد صلاحيت
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز غیردولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ملل می باشد